Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần nhựa Kim Sơn:


ống nhựa gân xoắn, ống nhựa hdpe, ống hai vách